Boukje Heidstra
Onderzoeker-analist Aquatische Ecologie
Lab analyses

Locatie Haren (Gn)

Specialism

Dataverwerking (DNA) en bioinformatica