Tosca Smit BSc
Onderzoeker-adviseur Aquatische Ecologie
Biodiversity
Monitoring and surveys

Locatie Culemborg

Specialism

KRW studies, natuurvriendelijke oevers