06-12-2023

Een eindejaarsgift voor natuureducatie van basisschoolleerlingen

We sluiten 2023 feestelijk af met een kerstgift aan ARK Rewilding Eind vorig jaar brachten we voor de laatste keer onze traditionele, papieren jaarkalender uit. De kosten die dat uitspaart, doneren we dit jaar aan een goed doel! Maar hoe kies je een goed doel uit al die mooie initiatieven? Aspecten die we belangrijk vinden om aan bij te dragen zijn onder meer: natuur(herstel), in Nederland, concreet in actie en resultaat. En zo kwamen we op ARK Rewilding Nederland uit en in het bijzonder hun zeelessen.

Samen voor natuur

ARK Rewilding Nederland zet zich in voor robuuste en rijke natuur in Nederland. Ze werken aan uitgestrekte en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Maar waarbij nieuwe natuur ook bijdraagt aan het ecologisch én sociaaleconomisch functioneren van de regio. Ze zoeken de samenwerking met andere maatschappelijke belangen en vinden het belangrijk dat natuurbeleving met veldonderwijs deel uitmaakt van de communicatie.

Zeelessen

De zeelessen zijn door ARK ontwikkeld en bezorgen kinderen op de basisschool een onvergetelijke ervaring met de zee. Om ervoor te zorgen dat de generatie van de toekomst zich betrokken en verbonden voelt, laten ze hen al vroeg kennismaken met de levende Noordzee.
Voorafgaand aan de zeeles komt ARK op bezoek in de klas om vast een tipje van de sluier te lichten. En daarna is het tijd om zelf naar buiten te gaan!
Enthousiaste en ervaren begeleiders van De Stad Uit (Hoek van Holland), Moedertje Groen (Noordwijk) en LMSea (Brouwersdam) nemen de kinderen vervolgens mee op pad.
Schoolkinderen met een sleepnet

Buiten beleven

Langs de kust van de Noordzee zoeken kinderen naar beestjes, bewonderen zandkorrels onder een loepje en vangen zeewind. De begeleiders vertellen de kinderen en hun docenten hoe bijzonder de zee is en nodigen iedereen uit om het zelf te ontdekken.
Je verwacht het niet meteen als je naar het troebele water kijkt, maar onder de golven zwemmen, kruipen en deinen talloze dier- en plantensoorten. In de branding zwemmen zandspierinkjes, bewegen blauwe haarkwallen en drijven slierten knotwier. Verderop duiken visdieven naar hun maaltje. In het ondiepe water vind je krabben, garnaaltjes en de prachtigste schelpen.
Zo ontdekken kinderen zelf hoe bijzonder de Noordzee is.

Waardenburg Ecology draagt met veel plezier bij aan deze natuurbeleving en -educatie!