Climate change

Klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Het weer wordt steeds extremer, denk aan wateroverlast door piekbuien en periodes met hitte of droogte. Dit heeft ook effect op de natuur. Hoe veerkrachtig is de natuur en hoe passen soorten zich hieraan aan? En hoe kan de mens de natuur hierbij een handje helpen? Vragen waar onze specialisten zich graag mee bezighouden.

Klimaatverandering is een proces waar we allemaal mee te maken hebben. In ons werk komt dit bijvoorbeeld terug in het in kaart brengen en analyseren van de effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit en natuur, het ontwerpen van mitigerende maatregelen en de vertaling ervan naar het natuurbeleid.

Effecten op watersystemen

Voor het rivierengebied hebben we dit breed aangepakt. We hebben de effecten op flora en fauna in beeld gebracht, plus het handelingsperspectief voor beheerders. Voor laag-Nederland is geanalyseerd welke uitdagingen het waterschap heeft op het gebied van waterkwaliteit, en wat hieraan te doen is.

Klimaatmitigatie en -adaptatie

Een mooi voorbeeld van klimaatmitigatie is de doorontwikkeling van het concept ‘blue carbon’. Hiermee wordt CO2 vastgelegd en we hebben dit uitgebreid naar praktische toepassingen in kweldersystemen. Ook helpen we gemeenten bij klimaatadaptatie, door in beeld te brengen waar kansen en knelpunten liggen om het klimaat in steden leefbaar te houden. Hierbij zetten we natuur in als hulpmiddel en leggen we de link met biodiversiteit. Wat ons betreft een win-win situatie!