We consult nature

Thema's

Belangrijke maatschappelijke thema’s als biodiversiteit, energietransitie, natuurinclusief ontwerp, klimaatadaptatie en natuurherstel spelen een grote rol in vrijwel al onze projecten. Onder aanvoering van onze ecologen, ontwerpers, en landschapsarchitecten geven wij hierover onafhankelijk advies.