31-03-2023

In de media

Komt er een archipel zonne-atollen in het IJsselmeer?

maart 2023 - Wij onderzochten het plan en concludeerden dat het kansrijk was. Het plan is door de initiatiefnemers inmiddels ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees artikel

Belang Nederlandse wateren voor dwergmeeuwen

maart 2023 -Samenvattend artikel op Nature today: Nederlandse grote wateren vormen stopover van internationaal belang voor dwergmeeuwen. Met een link naar het gehele artikel van o.a. Ruben Fijn, Floor Arts (Delta Milieuprojecten), Rob van Bemmelen en Job de Jong in Limosa.
Artikel NatureToday

Herinrichting Het Jach, Culemborg

maart 2023 - We hebben in opdracht van de gemeente Culemborg een ontwerp gemaakt voor Het Jach, aan de achterkant van ons eigen pand. Het doel was een prettige, groene verblijfplek in de binnenstad met oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Website Culemborg

Kamerbrief over onderzoek The Ocean Cleanup

februari 2023 - Kamerbrief over onderzoek The Ocean Cleanup met ons raport met verbeteringen en aanbevelingen als bijlage (Report No. 22-147).
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van het plastic-opruimsysteem van The Ocean Cleanup op het zeeleven. Hij stuurt ons onderzoeksrapport mee met de Kamerbrief.
Ingestuurde Kamerbrief

Meer bescherming vogelgebieden op Noordzee

januari 2023 - Onderzoek van Waardenburg Ecology heeft uitgewezen dat maar liefst vier nieuwe gebieden in aanmerking komen voor aanwijzing als als Natura 2000-gebied op grond van de Vogelrichtlijn: Hollandse Kust, Doggersbank, Centrale Oestergronden en Klaverbank.
Artikel NatureToday

Zaterdag 17 december om 19.50u NPO2
Bart Achterkamp in Vroege Vogels

Als onderdeel van een uitzending over natuur in de stad Zutphen kijkt Bart samen met Menno Bentveld welke macrofauna er te vinden is. Bart neemt monsters van steen. 'Daarop kunnen soms wel 10.000 individuele diertjes zitten. Van waterpissebedden en muggenlarven tot vlokreeftjes en kokerjuffers. Deze diertjes eten de algen die op de stenen groeien of soms elkaar.'..
Naar VroegeVogels

Windparken en aanvaringen

december 2022 - Astrid Potiek is mede-auteur van het manuscript over impact assessment van offshore windparken, waarin de effecten van aanvaringen en habitatverlies beschreven worden en hoe dat op populatieniveau kan worden beoordeeld.
Artikel ScienceDirect

Vogelgriep grote sterns

dcember 2022 - Artikel over massale sterfte onder grote sterns door de vogelgriep, met collega Job de Jong als mede-auteur.
Lees artikel

Indonesië

november 2022 - Samen met UNIVERSITAS PATTIMURA, RVO en BESE-products werken we aan mangroveherstelpilots op Ambon. We namen deel aan het symposium “Samen voor een natuurlijke kustverdediging!”.
Video over symposium

Ecologie project Afsluitdijk

november 2022 - Dennis Wansink vertelt op Vroege Vogels Radio over het behoud van flora en fauna tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.
Luister de uitzending

Oesters in Rotterdamse haven

november 2022 - Online krant De Havenloods bericht dat de oesterkorven die in juli door ARK Rewilding NL en Waardenburg Ecology zijn uitgezet, zijn uitgegroeid tot mini-scheldierriffen.
Lees hier het artikel

Van krijtmolen tot windmolen

november 2022 - Karin Didderen van BESE vertelt op Vroege Vogels Radio over het malen van oesterschelpen met krijtmolen d'Admiraal om platte oesters aan te trekken in hedendaagse offshore windmolenparken.
Luister de uitzending

Zwarte Wiek uitgelegd in Vroege Vogels

oktober 2022 - Bij Vroege Vogels een uitzending over de Groninger Waddenkust met daarin aandacht voor de Eemshaven en het Zwarte Wiek onderzoek.
Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Anneke van den Oever over plankton in Vroege Vogels

april 2022 - Onze collega Anneke van den Oever vertelt in de 100e aflevering van Vroege Vogels over plankton. Willemijn loopt een dagje met haar mee.
Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Redt Nederlandse patatmat het mangrovebos?

februari 2022 - In de Telegraaf een interview met collega Malenthe vanuit dochterbedrijf BESE B.V. over de biologisch afbreekbare BESE-elements die worden gebruikt om ecosystemen te herstellen doordat ze beschutting bieden aan jonge plantjes en schelpdieren.
Lees het artikel in de Telegraaf