03-04-2024

In de media

De knisperende klanken van een oesterrif

Een koraalrif maakt geluid dat vrij zwevende koraallarven kunnen horen. Sterker nog: ze gaan op de klanken af en vestigen zich in de buurt van de geluidsbron. Recent is ontdekt dat ook oesterlarven reageren op rifgeluiden. Hoe klinkt een oesterrif in Nederland en verschilt het rifgeluid van andere locaties in de Noordzee? En wat betekent dat voor het herstel van oesterriffen? Om deze vragen te beantwoorden maakten we geluidsopnamen van een oesterrif in de Voordelta. Luister hier naar het oesterrif.
Lees meer in het mei nummer van de Levende Natuur (artikel online vanaf 24 mei)

Bioscoopfilm 'De Wilde Noordzee'

3 april 2024 - ‘Mooie natuur hoeft niet altijd ver weg te zijn’. Dat is het motto van de bioscoopfilm De Wilde Noordzee, die dit najaar in de bioscoop in première gaat. Waardenburg Ecology is als één van de partners betrokken geweest bij de totstandkoming van de film.
Lees hier meer over de film

Vogelsterfte op Antarctica

27 februari 2024 - Ruben Fijn werd geïnterviewd door RTL nieuws over de vogelgriep die helaas Antarctica heeft bereikt. Kijk hier het nieuws terug. Het item over Antarctica is te zien vanaf 10:07.
Lees meer over Rubens onderzoek op Antarctica

Water vasthouden is van levensbelang voor riviernatuur

8 februari 2024- Droogte in de herfst, zeer hoog water in de winter, en nu is er in het voorjaar alweer droogte te verwachten in de uiterwaarden. De typische riviernatuur loopt gevaar door die extremere pieken en dalen. De gevolgen zijn wel te verzachten, zeggen onderzoekers. Lees hieronder het artikel in Trouw, zij liepen mee met een van onze onderzoekers.

Onderwaternatuur Apeldoorns Kanaal

13 februari 2024 - Al bijna 15 jaar monitoren wij de waardevolle watervegetatie in het Apeldoorns kanaal. Aanleiding was het feit dat er sinds 2009 meer voedselrijk water moet worden ingelaten vanuit de IJssel en de verwachting is dat dat in de toekomst meer en meer zal gebeuren. Onderzocht is welke effecten dit heeft op het kanaal en haar bijzondere ecologie.
Lees het artikel in De Levende Natuur voor de resultaten van dit onderzoek.

Ondanks vogelsterfte blijft turbine duurzaam

20 januari 2024 - Lees het artikel waarvoor Hein Prinsen werd geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. In het artikel wordt de vraag beantwoord of windturbines wel duurzaam zijn wanneer ze vogelslachtoffers veroorzaken.

Uitgezette oesters leven en groeien in nieuwe oesterkorf

De vijf miljoen Europese platte oesters die dit voorjaar in de Voordelta door ARK Rewilding Nederland en Ørsted zijn uitgezet, leven nog en groeien goed. Bij het uitzetten van de jonge oesters zijn nieuwe innovatieve oesterkorven getest. De duikers vonden alle korven op hun oorspronkelijke plaats en grotendeels intact terug. De grootste test staat hen nog te wachten: doorstaan ze de winterstormen?
Bekijk hier het bericht op Nature Today

Bretonse reuzenwormen ook in de Noordzee

Opvallend grote worm van 65 cm aangetroffen tijdens onderzoek in de Noordzee. Hoewel deze net als de bekende Schelpkokerworm stukjes schelp op de koker draagt, gaat het om een andere, in 2017 uit Bretagne (Frankrijk) beschreven grotere soort. Nederland is nu verrijkt met de reuzenschelpkokerworm.
Lees verder over de reuzenschelpkokerworm op Nature Today

Persbericht: Expeditie onderzoekt herstelmogelijkheden van het Atlantis van de Noordzee

Op zondag 26 november is een expeditie naar de Doggersbank vanuit de haven van Lauwersoog vertrokken om het grootste natuurherstelproject in de Noordzee ooit te onderzoeken. De expeditie gebeurt onder leiding van de nieuwe Nederlandse organisatie Stichting Doggerland, samen met ARK Rewilding Nederland, Blue Marine Foundation, Waardenburg Ecology, en Danny Copeland, cinematograaf.
Lees hier meer over onze eerdere ontdekkingstocht naar de Doggersbank.
Bekijk hier het bericht op Nature Today

Persbericht: ZWEMT-project (Zwarte Wiek Expansie van Monitoring met Techniek) van start

TNO verbreedt samen met andere publieke en private partners het lopende onderzoek naar de effectiviteit van één zwarte wiek bij windturbines. Dat gebeurt door sensoren, camera’s en een radarsysteem in en rond de turbines op windpark Eemshaven te plaatsen. Een gedeelte van de ecologische evaluatie is uitbesteed aan Waardenburg Ecology in samenwerking met Altenburg & Wymenga.
Lees hier meer over onze werkzaamheden.
Bekijk hier het bericht op de website van TNO

Persbericht: Waardenburg Ecology en Ecowende ontwikkelen grootste ecologische programma voor een offshore windpark ooit

Samen met Ecowende stellen wij een alomvattend ecologisch programma op voor Ecowendes offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Dat doen we samen met partners, waaronder WMR, WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. en SEAMARCO. Door de samenwerking krijgt ecologie een prominente plek bij de voorbereiding, bouw en exploitatie van het eerste windpark ter wereld in harmonie met de natuur.
Lees hier meer

Vroege Vogels ging mee naar het Trintelzand

september 2023 - BNNVARA Vroege Vogels heeft een prachtige reportage gemaakt over Trintelzand; een aangelegd natuurgebied waar natuurlijke processen ontstaan. De planten en dieren komen er vanzelf. Vegetatie, insecten, macofauna, vissen, vogels... Het begon met pioniersoorten als moerasandijvie en duizendblad en is inmiddels een explosie van leven!
We voeren alweer vier jaar de ecologische monitoring uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, Waterproof BV en Bureau Biota.
Kijk hier de uitzending terug

Vogelbegrazing remt trilveenvorming

juli 2023 - Collega's Rob van de Haterd, Theo Boudewijn en Bas Engels schreven samen met Suzanne Kanters en Casper Cusell, een artikel voor De Levende Natuur over trilvenen, een van de meest soortenrijke, maar ook een van de meest bedreigde levensgemeenschappen van ons land.
De Levende Natuur

De Craybar in het NOS journaal

20 juli 2023 - Collega Joost Bergsma legt de werking van onze innovatieve vangmethode uit en licht toe waarom het belangrijk is de uitheemse rivierkreeften te vangen. Het item begint op 7:45 min.
Bekijk het item over de Craybar in het NOS journaal

Primeur innovatieve vangmethode Amerikaanse rivierkreeft in Dronten

Sinds eind juni wordt in Dronten een innovatieve methode toegepast om Amerikaanse Rivierkreeften te vangen. Zij blijken de oorzaak van blauwalg. De Craybar wordt ingezet om de exotsiche rivierkreeften te vangen.
Lees het artikel op Zuiderzeeland.nl

Bemonstering macrofauna rivierhout Maas

6 juli 2023 - Bekijk het beeldverslag op de website van RWS van twee van onze onderzoekers die bomen onder water bemonsteren op de aanwezigheid van kleine waterbeestjes (macrofauna), o.a. met de onderwaterzuiger.
Bemonstering in 8 foto's

Zo maken we een einde aan de vogelslachting

25 juni 2023 - Interview door De Stentor met Hein Prinsen met daarin oplossingen die aanvaringsslachtoffers door windturbines kunnen voorkomen.
Bericht in De Stentor

Raad van State: RWE keek in Karolinapolder ten onrechte niet naar blauwe kiekendief

15 juni 2023 - RWE wil vier oude windturbines langs het Volkerak in Noord-Brabant vervangen door nieuwe. In een onderzoek naar de natuurgevolgen zijn echter zeven vogelsoorten niet meegenomen. Waardenburg Ecology heeft de gevolgen alsnog beoordeeld. Voor de betreffende uitspraak, zie:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@137731/202003207-1-r2/
Lees het artikel op Energeia.nl

Windmolens op de Noordzee; vloek voor de natuur?

10 juni 2023 - In aflevering 1 van tv-programma Focus licht Ruben Fijn toe wat de keerzijde is van de ‘groene energie’ van windmolens op zee, die moeten gaan uitgroeien tot de belangrijkste bron van energie voor Nederland.
Focus seizoen 5, afl. 1

Grootse actie voor schelpdierrifherstel

mei 2023 - Eind mei 2023 is er vijf kubieke meter oude oesterschelpen, begroeid met vijf miljoen babyoesters, uitgezet bij ‘Voordelta 05’. Waardenburg Ecology werkt aan deze pilot mee en het doel is de terugkeer van grote, levende riffen om de biodiversiteit te versterken.
Artikel NatureToday

Meeuwen weten windmolens op zee goed te ontwijken

mei 2023 - Artikel in Trouw waarin twee van onze onderzoeken worden gehaald.
Artikel in Trouw

Opwarming rivieren zet aquatische fauna op scherp

mei 2023 - De Levende Natuur publiceerde een artikel dat deels gebaseerd is op ons onderzoek naar klimaateffecten op riviernatuur dat wij hebben uitgevoerd voor het kennisnetwerk OBN, deskundigenteam Rivierenlandschap.
De Levende Natuur

Duikexpeditie naar kunstriffen Noordzee

april 2023 - Trouw ging mee met een duikexpeditie van Natuur&Milieu, Stichting De Noordzee en Waardenburg Ecology (duiker Joost Bergsma) om na twee jaar het resultaat van kunstriffen in windpark Hollandse Kust Zuid te bekijken.
Artikel Trouw

Roodkeelduikers worden verdreven

april 2023 - De bouw van windturbines op zee kan een behoorlijke impact hebben op Roodkeelduikers blijkt uit een Duitse studie. Ruben Fijn licht toe waarom dit in Nederland waarschijnlijk niet speelt.
Artikel Volkskrant

Komt er een archipel zonne-atollen in het IJsselmeer?

maart 2023 - Wij onderzochten het plan en concludeerden dat het kansrijk was. Het plan is door de initiatiefnemers inmiddels ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees artikel

Belang Nederlandse wateren voor dwergmeeuwen

maart 2023 -Samenvattend artikel op Nature today: Nederlandse grote wateren vormen stopover van internationaal belang voor dwergmeeuwen. Met een link naar het gehele artikel van o.a. Ruben Fijn, Floor Arts (Delta Milieuprojecten), Rob van Bemmelen en Job de Jong in Limosa.
Artikel NatureToday

Herinrichting Het Jach, Culemborg

maart 2023 - We hebben in opdracht van de gemeente Culemborg een ontwerp gemaakt voor Het Jach, aan de achterkant van ons eigen pand. Het doel was een prettige, groene verblijfplek in de binnenstad met oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Website Culemborg

Kamerbrief over onderzoek The Ocean Cleanup

februari 2023 - Kamerbrief over onderzoek The Ocean Cleanup met ons raport met verbeteringen en aanbevelingen als bijlage (Report No. 22-147).
Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar maatregelen tegen negatieve effecten van het plastic-opruimsysteem van The Ocean Cleanup op het zeeleven. Hij stuurt ons onderzoeksrapport mee met de Kamerbrief.
Ingestuurde Kamerbrief

Meer bescherming vogelgebieden op Noordzee

januari 2023 - Onderzoek van Waardenburg Ecology heeft uitgewezen dat maar liefst vier nieuwe gebieden in aanmerking komen voor aanwijzing als als Natura 2000-gebied op grond van de Vogelrichtlijn: Hollandse Kust, Doggersbank, Centrale Oestergronden en Klaverbank.
Artikel NatureToday

Zaterdag 17 december om 19.50u NPO2
Bart Achterkamp in Vroege Vogels

Als onderdeel van een uitzending over natuur in de stad Zutphen kijkt Bart samen met Menno Bentveld welke macrofauna er te vinden is. Bart neemt monsters van steen. 'Daarop kunnen soms wel 10.000 individuele diertjes zitten. Van waterpissebedden en muggenlarven tot vlokreeftjes en kokerjuffers. Deze diertjes eten de algen die op de stenen groeien of soms elkaar.'..
Naar VroegeVogels

Indonesië

november 2022 - Samen met UNIVERSITAS PATTIMURA, RVO en BESE-products werken we aan mangroveherstelpilots op Ambon. We namen deel aan het symposium “Samen voor een natuurlijke kustverdediging!”.
Video over symposium

Ecologie project Afsluitdijk

november 2022 - Dennis Wansink vertelt op Vroege Vogels Radio over het behoud van flora en fauna tijdens de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.
Luister de uitzending

Oesters in Rotterdamse haven

november 2022 - Online krant De Havenloods bericht dat de oesterkorven die in juli door ARK Rewilding NL en Waardenburg Ecology zijn uitgezet, zijn uitgegroeid tot mini-scheldierriffen.
Lees hier het artikel

Van krijtmolen tot windmolen

november 2022 - Karin Didderen van BESE vertelt op Vroege Vogels Radio over het malen van oesterschelpen met krijtmolen d'Admiraal om platte oesters aan te trekken in hedendaagse offshore windmolenparken.
Luister de uitzending

Zwarte Wiek uitgelegd in Vroege Vogels

oktober 2022 - Bij Vroege Vogels een uitzending over de Groninger Waddenkust met daarin aandacht voor de Eemshaven en het Zwarte Wiek onderzoek.
Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Anneke van den Oever over plankton in Vroege Vogels

april 2022 - Onze collega Anneke van den Oever vertelt in de 100e aflevering van Vroege Vogels over plankton. Willemijn loopt een dagje met haar mee.
Bekijk de uitzending van Vroege Vogels

Redt Nederlandse patatmat het mangrovebos?

februari 2022 - In de Telegraaf een interview met collega Malenthe vanuit dochterbedrijf BESE B.V. over de biologisch afbreekbare BESE-elements die worden gebruikt om ecosystemen te herstellen doordat ze beschutting bieden aan jonge plantjes en schelpdieren.
Lees het artikel in de Telegraaf

Hebben droge zomers effect op de visstand in Brabantse wateren?

april 2021 - Een artikel van collega's Wendy Liefveld, Miriam Schutter en Nils van Kessel, samen met Bart Brugmans van Waterschap Aa en Maas over of droge zomers invloed hebben op de visstand in Brabantse wateren.
Lees hier het artikel

Monitoring van vissen in grote rivieren met eDNA metabarcoding

december 2020 - In tijdschrift H2O een artikel over vissen en andere waterdieren die DNA-sporen achterlaten in het water. Analyse van dit ·environmental DNA (eDNA) is een nieuwe manier om de soortsamenstelling van wateren te monitoren.

Verspreiding van rivierprik, rivierrombout en inheemse mosselen langs de Waal

mei 2019 - In De Levende Natuur een artikel over een aantal kritische diersoorten waarvan de gehele of een groot deel van de levenscyclus zich afspeelt in en op de rivierbodem. Door hun verscholen levenswijze is er weinig bekend over het voorkomen van de verschillende levensstadia van deze soorten.