Biodiversity
International

De eerste onderzoeksresultaten uit Antarctica

In december 2021 en januari 2022 heeft Waardenburg Ecology veldonderzoek gedaan naar het vlieggedrag van zuidpooljagers en Antarctische aalscholvers in Antarctica. De eerste resultaten zijn binnen.

Achtergrond van het onderzoek

De British Antarctic Survey (BAS) exploiteert het onderzoeksstation ‘Rothera’ op Adelaide Island in Antarctica. Dit station ligt in het Important Bird Area Ryder Bay dat is aangewezen voor de grote aantallen broedparen van de zuidpooljager en Antarctische aalscholver.
BAS heeft de verplichting om haar impact op het ecosysteem zo laag mogelijk te houden. Eén van de ideeën om dat te doen, is het gebruik van zonnepanelen en middelgrote windturbines voor het opwekken van duurzame energie. Uit een eerdere studie door Waardenburg Ecology bleek dat significant negatieve gevolgen van de windturbines op het lokale vogelleven niet zijn uit te sluiten. Waardenburg Ecology voert nu uitgebreid veldonderzoek uit om basiskennis te verzamelen voor een goede inschatting van de effecten van deze plannen op vogels.

Onderzoek

Na een lange voorbereiding van trainingen en keuringen, en een lange Covid-quarantaine, zijn we in december 2021 en januari 2022 met het onderzoek gestart. De focus van het onderzoek ligt op de verspreiding, het vlieggedrag en de demografie van zuidpooljagers en Antarctische aalscholvers in Ryder Bay. Daarvoor wordt een vogelradar van Waardenburg Ecology gebruikt om op lokale schaal de vliegintensiteit in kaart te brengen. De vogelradar staat op een plek langs de kust. Op een ochtend had een zuidelijke zeeolifant zich lekker tegen de poten van het statief genesteld voor een slaapje!
Een Laser Range Finder, een verrekijker die afstand en kijkhoek kan meten, geeft ons een nauwkeurige meting van de vlieghoogte van vogels. Daarmee bepalen we de vliegintensiteit op rotorhoogte.
Rothera Point, Adelaide Island, Antarctica

Op individuele jagers en aalscholvers hebben we GPS-loggers aangebracht die in groot detail de vliegpaden van de vogels rond de nestplaats en foerageertochten op zee vastleggen. Daarvoor was het noodzakelijk om de vogels op het nest te vangen; niet altijd een gemakkelijke klus. Naast de GPS-loggers hebben alle vogels ook een geolocator meegekregen die precies bijhoudt wanneer het dag en nacht is. Uit de daglengte en het middelpunt van de dag is een grove positie op de wereld te destilleren zodat ook buiten het broedseizoen inzicht wordt verkregen waar de vogel is. Aan de hand van deze posities komen we veel te weten over de trek van beide soorten.

Vervolg

Al deze data over het vlieggedrag gaan een duidelijk beeld opleveren van het aanvaringsrisico voor beide soorten. Dit risico wordt vervolgens gecombineerd met de demografische bevindingen van een langetermijnstudie naar overleving en reproductie van broedvogels om tot een inschatting te komen van populatie-effecten van de voorgenomen bouw van windturbines aldaar. De komende jaren worden alle gegevens geanalyseerd en gerapporteerd en op basis van de uitkomsten wordt de afweging gemaakt of daadwerkelijk tot de bouw en ingebruikname van windturbines wordt overgegaan. In Vroege vogels sprak Ruben live vanuit Antarctica met Menno Bentveld. Luister dit fragment hier terug.
Recent publiceerde Rob Buiter in Trouw dit artikel over ons onderzoek.

Update februari 2024: Vogelsterfte

Ruben Fijn werd geïnterviewd door RTL nieuws over de vogelgriep die helaas Antarctica heeft bereikt. Kijk hier het nieuws terug, het item over Antarctica is te zien op 10:07.
Aalscholver in Antarctica
Ruben Fijn