Landscape architecture

Landschapsarchitectuur

Waardenburg Ecology beschikt over een team landschapsarchitecten
en -ontwerpers die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van duurzame en leefbare leefomgevingen. Zij zijn experts op het gebied van landschapsontwerp, stedenbouw en ecologie en werken samen om kwalitatieve en mooie oplossingen te bieden voor complexe vraagstukken in de ruimtelijke ordening.

Onze werkgebieden liggen in zowel het stedelijk- als het buitengebied. Het doel van onze ontwerpen is dat de plek of het gebied uiteindelijk goed functioneert, er aantrekkelijk uitziet en dat er voldoende ruimte is voor natuur en klimaatadaptatie.

Verbinding natuur en cultuur

Ten eerste houden we rekening met de karakteristiek van de ondergrond; de bodem en het water zijn vaak leidend. Vervolgens verbinden we natuur en cultuur, de plek met haar omgeving, en maken een logisch verhaal van verleden naar de toekomst. Tevens zetten we ons in voor bevordering van de biodiversiteit en oplossingen voor klimaatverandering.

Een goed ontworpen landschap of openbare ruimte heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers, vermindert stress en bevordert sociale interactie. Daarnaast draagt het bij aan de economische ontwikkeling en waardevermeerdering van vastgoed.

Ontwerp, advies en visualisatie

We werken op alle schaalniveaus; van regionaal ontwerp en advies tot een beplantingsplan en beheer in stad en land. In elke opgave streven we naar een optimale balans tussen korte en lange termijn. En we visualiseren de ideeën zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Ons team staat voor het creëren van biodiverse, klimaatadapatieve en aangename leefomgevingen voor mens en natuur. Met onze expertise bieden we innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.