13-05-2024

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van onze spraakmakende onderzoeken en schrijf je in

Aanmelden >>

Zie hieronder eerdere uitgaves

April 2024

Lees meer over onder andere: 'De Wilde Noordzee', 'Landschappelijke inpassing hoogspanningsstation in Zierikzee', 'Een eeuw onderzoek Drentse Vennen', 'Zesjaarlijkse evaluatie van het Schelde-estuarium', 'Soortbeschermingsplan grote modderkruiper Limburg', 'Extra ronde voor stroomdalflora', 'Herstel van biezenvegetatie', 'TEMPO en DNA-analyses', 'De Grensmaas oververhit' en 'Broedhabitat kustbroedvogels in Nederland'.
Nieuwsbrief april 2024

November 2023

Lees meer over onder andere: 'Beheer rivierkreeften met de Craybar', 'Ecologisch programma Ecowende, windpark Hollandse Kust West', 'Zand verplaatsen door getijstroming', 'Broedvogelmonitoring in Caribisch Nederland', 'Van grijs naar groen stadsplein', 'Kartering hoogveenontwikkeling', 'Automatische beeldclassificatie'.
Nieuwsbrief november 2023

April 2023

Lees meer over onder andere: vleermuisvriendelijk slopen, waterplantmonitoring via sonar, huismusnestdakpannen, de ontdekking van een nieuw soort borstelworm, een succesvolle faunapassage of maak een afspraak voor een adviesgesprek om meer biodiversteitswinst te boeken.
Nieuwsbrief april 2023

Juli 2022

We laten je graag weer meelopen met onze experts tijdens enkele bijzondere onderzoeken die we hebben mogen uitvoeren. Zoals de catastrofale vogelgriep dit broedseizoen, mogelijkheden voor herstel van de platte oester, speciale dakpannen voor huismussen, de invoed van klimaatverandering en de impact van muziekfestivals.
Nieuwsbrief juli 2022

Februari 2022

We praten je graag weer bij over het vogelonderzoek op Antarctica, ons nieuwe team Natuurinclusief Ontwerp, exotische kwallen en wieren in het Veerse Meer en het, door ons en de Nederlandse Overheid, georganiseerde vierdaagse internationale symposium CWW2022 dat steeds dichterbij komt.
Nieuwsbrief februari 2022

Oktober 2021

We praten je graag weer bij over enkele actuele projecten en het vierdaagse internationale symposium CWW2022, dat we in april 2022 organiseren samen met de Nederlandse overheid.
Nieuwsbrief oktober 2021