Biodiversity

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie aan in het wild levende organismen, oftewel soortenrijkdom. Wereldwijd neemt de biodiversiteit al jaren sterk af; ook in Nederland. Gelukkig is hiervoor steeds meer aandacht, zowel bij de overheid als in lokale initiatieven. Door onze unieke combinatie van specialistische kennis én ruime ervaring met advies over ontwerp, beheer en inrichting staan wij voorop om de biodiversiteit te versterken.

Als soorten verdwijnen en populaties kwetsbaarder worden, heeft dat effect op de gehele leefomgeving. Denk aan het ontstaan van plagen of het ontbreken van bestuivers voor onze gewassen. Biodiversiteitstoename is dan ook belangrijk voor een gezonde en veerkrachtige leefomgeving, ook voor de mens.

Advies versterken biodiversiteit

Het versterken van biodiversiteit is niet alleen gebonden aan natuurgebieden. Er is ook veel winst te behalen in steden en dorpen, langs wegen en spoorlijnen, in grachten en kanalen, in stadsrandzones en in het agrarisch gebied.
De mate van beheer door de mens is bepalend voor de biodiversiteit. Of biodiversiteit een prominente plek krijgt in dit beheer hangt af van de overige wensen voor een gebied en van het ambitieniveau. Onze adviseurs helpen bij het bepalen van deze factoren, voor kleine en grote gebieden. Ons advies is doelgericht en helder, in woord en beeld.

Veerkracht

Je kunt iedere ontwikkeling aangrijpen om de biodiversiteit te versterken. Soms verplicht de wetgeving je daartoe, maar het is altijd verstandig om te werken aan de veerkracht van de natuur. Biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie gaan vaak hand-in-hand. De vooruitgang van de mens heeft onbedoeld veel schade gebracht aan de biodiversiteit. Daar begint gelukkig langzaam verandering in te komen en wij helpen je daarbij!
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?