Biodiversity

Podcast 'Samen voor biodiversiteit'

TAUW, Arcadis en Waardenburg Ecology in gesprek over het belang van natuur en biodiversiteitsherstel.

Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel

Waardenburg Ecology is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierin werken we samen met meer dan 150 natuurorganisaties, overheden, boeren, bedrijven en burgers aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. We delen onze kennis op het gebied van visie en beleid, beheer en inrichting en monitoring. Samen streven we ernaar biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel.

TAUW, Arcadis en Waardenburg Ecology zijn drie van de partners. In deze podcast gaan Frank Aarts (teammanager Ecologie bij TAUW), Eric Schouwenberg (hoofd van de Adviesgroep Natuur en Biodiversiteit van Arcadis) en Arda van Helsdingen (landschapsarchitect en teamleider Natuurinclusief Ontwerp bij Waardenburg Ecology) met elkaar in gesprek over het partnerschap, het belang van natuur en biodiversiteit en hoe adviesbureau's op dit vlak samenwerken.

Louise Vet, emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen Universiteit, schuift ook aan. Zij is een van de trekkers van het Deltaplan en licht toe waarom het belangrijk is dat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging aansluit bij het platform. Advies- en ingenieursbureaus horen daar zeker bij volgens haar. Benieuwd waarom?
Luister naar de podcast Samen voor biodiversiteit!