Restoration ecology

Natuurherstel

Natuurherstel is noodzakelijk voor het behoud van een gezonde leefomgeving. Daarom zetten wij onze kennis en ervaring graag in voor het herstel van ecosystemen die beschadigd zijn door de mens. We zijn betrokken bij tal van herstelprojecten op het land, in zoet water en in de zee.

De mens heeft veel invloed op de natuur en die pakt niet altijd positief uit. Door kustbescherming zijn natuurlijke land-waterovergangen verdwenen, intensieve landbouw heeft de landelijke biodiversiteit negatief beïnvloed en visserij heeft mariene ecosystemen uit balans gebracht. Om een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties veilig te stellen, is natuurherstel een absolute noodzaak. De Europese Unie heeft dit inmiddels wettelijk vastgelegd.

Schat aan kennis

Voor veel natuurherstelprojecten voeren wij onderzoek uit in het veld. Van onderzoek naar rivierhout binnen het programma ‘Ruimte voor de rivieren’ tot oesterherstelprojecten in de Noordzee; onze onderzoekers komen echt overal. Inmiddels bestuderen wij de ecosystemen al meer dan 40 jaar; te land, ter zee en in de lucht. Wij zetten deze schat aan kennis én ervaring uit de eerste hand graag in voor natuurherstel.

Ecosysteemherstel

Wij ontwerpen herstelprojecten, leggen ze aan, monitoren de effectiviteit en ontwikkelen eigen innovaties om het succes te vergroten. We werken daarbij vaak samen met gedreven wetenschappers en vertegenwoordigers van NGO’s.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?