Restoration ecology
Monitoring and surveys

Natuurmaatregelen en social return

Waardenburg Ecology heeft diverse contracten met een social return-opgave. Social return houdt in dat een deel van de omzet van een project wordt besteed aan duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame werkgelegenheid

Voor de raamovereenkomst Ecologisch onderzoek en advies met de gemeente Nijmegen hebben we de perfecte invulling gevonden voor social return, bij Stadsboom.
Stadsboom is een opleidingsbedrijf in Nijmegen dat van lokaal verkregen hout allerlei producten maakt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij Stadsboom begeleid op hun weg naar een betaalde baan.

Stadsboom maakt voor Waardenburg Ecology houten vleermuis- en gierzwaluwkasten. Gezamenlijk hebben we een ontwerp gemaakt, waarbij in de eerste plaats de eisen van de dieren voorop staan en we daarnaast hebben gezorgd voor een duurzaam en mooi afgewerkt product.

Mooie samenwerking

Als een gebouw met een functie voor vleermuizen en gierzwaluwen gesloopt moet worden, plaatsen onze ecologen de kasten zodat deze beschermde dieren hun verblijf- of nestplaatsen behouden.

Deze samenwerking werkt erg goed voor beide organisaties; het maken van de vleermuis- en gierzwaluwkasten past uitstekend bij de bedrijfsformule van Stadsboom en Waardenburg Ecology heeft lokaal geproduceerde kasten om toe te passen in onze projecten.