Restoration ecology
Monitoring and surveys

Kansen voor herstel platte oester Waddenzee

Er zijn mogelijkheden voor het herstel van de platte oester in de Waddenzee. De soort is zo goed als uitgestorven, maar een kleine populatie weet al jarenlang te overleven.
Waardenburg Ecology onderzocht voor Rijkwaterstaat welke kansen er liggen om dit inheemse schelpdier te beschermen en de populatie te herstellen op andere locaties in de Waddenzee.

Ecologische meerwaarde

De platte oester is een iconische rifbouwer met grote waarde voor de ontwikkeling van onderwaternatuur. De oesterriffen fungeren als kraamkamer, toevluchtsoord en voedselbron voor vis. Ook filteren oesters het water en zijn ze dus van belang voor de waterkwaliteit.

Huidige situatie

De platte oester komt in elk geval vanaf de de Romeinse tijd in de Waddenzee voor, maar is sinds de jaren '50 zo goed als uitgestorven. De oorzaak is een combinatie van overbevissing, ziektes en strenge winters.
Een aantal jaar geleden zijn er eindelijk weer platte oesters bij Texel en Vlieland gevonden. Het gaat om een kleine populatie in lage dichtheden, nog niet voldoende om een daadwerkelijk oesterrif te vormen. Maar ze breiden zich langzaam uit.

Onderzoek toont kansen

Voor deze studie gingen we in op specifieke leefomstandigheden die belangrijk zijn voor een natuurlijke vestiging van de platte oester. Ook noemen we in ons rapport kansen voor de platte oester in de Waddenzee, met aanbevelingen voor locaties en maatregelen voor passief en actief herstel in de Waddenzee en belangrijke kennishiaten.
Lees verder op de website waddenzee.nl