International

Internationaal

Waardenburg Ecology is gevestigd in Nederland, maar zet haar unieke ecologische kennis en ervaren medewerkers wereldwijd in. Wij voeren projecten uit op alle continenten in soms zeer uitdagende en extreme omstandigheden. Graag zetten wij ons ook in voor jouw project!

Onze medewerkers delen hun kennis en ervaring wereldwijd om samen met lokale partners projecten succesvol uit te voeren. Ze dragen bij aan kennisbijeenkomsten, capacity building, effectinschattingen, onderzoeksprojecten of natuurherstel.

Wereldwijd

Wij zijn in vele landen actief. Dichtbij huis voeren wij in landen rond de Noordzee al jarenlang diverse onderzoeksprogramma’s uit naar zeevogels om de energietransitie van achtergrondinformatie te voorzien. Op Antarctica, in Zuid-Amerika en in verschillende Europese landen helpen onze vogelecologen met het vangen en zenderen van o.a. grote sterns, grote mantelmeeuwen en aalscholvers. Ook doen ze radaronderzoek naar vogeltrek.
Onze marien biologen werken aan herstelprojecten van mangrovegebieden, zeegrasvelden en oesterbanken in Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Azië en Australië. Onze terrestrisch ecologen voeren onderzoeken uit als onderdeel van milieueffectrapportages voor diverse projecten in Afrika. En onze aquatisch ecologen schrijven mee aan watermanagementplannen in Azië.

Lokale partners

Om internationale projecten te laten slagen, is het van groot belang om samen te werken met (lokale) partners. Wij bezoeken jaarlijks diverse internationale congressen en beurzen en organiseren ze ook zelf. Hierdoor hebben wij een groot internationaal netwerk van partners die wij goed kennen en waarmee wij geregeld samenwerken. Succesvolle samenwerking leidt tot succesvolle projecten!