Wildlife-friendly design

Natuurinclusief ontwerp

Bij gebiedsontwikkeling is natuurinclusief ontwerp niet meer weg te denken. Waardenburg Ecology ontwerpt op concrete locaties en op het niveau van de hele groenblauwe structuur in een gebied. Hierbij betrekken we niet alleen de wensen van de mens, maar kijken we ook wat de natuur nodig heeft. Zo maken we mooie plannen die werken voor natuur én mens.

Mens en natuur beter laten samenleven is onze drijfveer. Dat willen we zowel in de stad als in de rest van het land. Elke (potentiële) ontwikkeling biedt hiervoor kansen. We werken samen aan een biodiverse, klimaatbestendige en mooie leefomgeving.

Bevlogen mensen

Het team NatuurInclusief Ontwerp bestaat uit bevlogen landschapsarchitecten, ontwerpers en ecologen die helpen om te komen tot een integrale oplossing. Wij werken en denken vanuit samenhang; in ruimte en in tijd, van bodem en water tot in de lucht. Met respect voor wat er is en wat er was, bieden we een lonkend perspectief op de toekomst van een gebied of plek.

Onze werkwijze

Wij werken creatief, zorgvuldig en visueel. Met onze uitgebreide ecologische kennis leveren we concrete plannen met biodiversiteitswinst. Onze plannen werken (functioneel én ecologisch), zijn mooi en sluiten aan bij de vraag. We denken graag vanaf het begin mee, ook bij participatie- en gebiedsprocessen die ondersteunend zijn aan de inhoud van het plan.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?