Wildlife-friendly design

Natuurinclusief ontwerp

Binnen ruimtelijke ingrepen in zowel stedelijk gebied als daarbuiten is Natuurinclusief niet meer weg te denken. We adviseren en ontwerpen zowel op concrete locaties als op het niveau van de gehele groenblauwe structuur in een gebied. Hierbij betrekken we niet alleen de wensen van de mens, maar ook wat de natuur nodig heeft. Zo maken we mooie plannen die werken voor zowel natuur én mens.

Mens en natuur beter laten samenleven is onze drijfveer. Dat willen we zowel in de stad als in de rest van het land en het water. Elke (potentiële) ontwikkeling is een kans hiervoor. We gaan samen voor een biodiverse, klimaatbestendige en mooie leefomgeving.

Bevlogen mensen

Binnen Waardenburg Ecology werken landschapsarchitecten, ontwerpers én ecologen onderling veel samen, om zo te komen tot een integrale oplossing. We werken en denken vanuit samenhang. Zowel in ruimte als in tijd, van bodem en water tot in de lucht. Met respect voor wat er is en wat er was, bieden we een lonkend perspectief op de toekomst van een gebied of plek.

Onze werkwijze

Voor het toepassen van succesvolle Natuurinclusieve maatregelen is het belangrijk om creatief, zorgvuldig en visueel te werken. Met onze uitgebreide ecologische kennis leveren we concrete plannen met biodiversiteitswinst. Onze plannen werken (functioneel en ecologisch), zijn mooi én sluiten aan bij de vraag. Denk hierbij aan zowel lokale initiatieven in het kader van het verhogen van de biodiversiteit als natuurmaatregelen in bijvoorbeeld gebouwen in het kader van de Natuurwetgeving. Daarnaast zijn wij betrokken bij windmolens op zee waarin de ecologie centraal staat, van ontwerp, bouw, operatie tot kennisdeling. We denken graag vanaf het begin mee, ook binnen participatie en gebiedsprocessen die ondersteunend zijn aan de inhoud van het plan.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?