Biodiversity

Inspiratiegids biodiversiteit in waterbergingen

Het team Natuurinclusief Ontwerp heeft voor het Hoogheemraadschap van Delfland een inspiratiegids opgesteld om de biodiversiteit in waterbergingen te versterken.

Delfland heeft zo’n 39 waterbergingen in beheer, die onderling erg verschillend zijn van afmeting en karakter.

De inspiratiegids geeft aan hoe er biodiversiteitswinst kan worden bereikt met maatregelen in inrichting en beheer van waterbergingen. Er wordt beschreven welke kansen er voor zowel het natte als droge areaal zijn. Je doorloopt in deze gids het proces om tot de keuze van maatregelen voor een specifieke situatie te komen.

Het zijn de stappen in het ontwerpproces die een beheerder er altijd bij kan pakken. Elk onderdeel, zoals een oever of bodem, heeft tal van mogelijkheden om nieuwe kansen voor biodiversiteit te creëren. Door de mogelijkheden in beeld te hebben (de keuzes worden vooral beeldend toegelicht), kunnen beheerders de geschikte maatregelen toepassen als daar aanleiding voor is.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?