Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Het Jach; van grijs naar groen stadsplein

De gemeente Culemborg heeft Waardenburg Ecology gevraagd om een nieuw ruimtelijk ontwerp te maken voor het plein Het Jach in de binnenstad. Naast de functionele wensen speelden vergroening en klimaatadaptatie een grote rol in de opdracht.

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterinfiltratie

Het Jach was een stenig plein in het centrum van Culemborg. Auto's waren dominant met weinig ruimte om prettig te verblijven. De gemeente Culemborg heeft ons gevraagd een nieuw ontwerp te maken. Naast de functionele en stedenbouwkundige wensen, was de belangrijkste reden om het plein aan te pakken een wens tot vergroening, om antwoord te geven op klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. In samenspraak met bewoners en ondernemers uit de omgeving is er een sierlijk, groen en bijzonder ontwerp tot stand gekomen.
Vorderingen vanuit de lucht omstreeks 10 oktober. In november is het civiele werk gereed, daarna volgt de beplanting.
Sfeerimpressie van Het Jach

Nieuwe, natuurrijke omgeving

In het ontwerp wordt de plek opnieuw ingericht als een groen plein waar de auto te gast is. Alle zichtlijnen gaan ‘over het groen’ en als voetganger, fietser en automobilist verplaats je je door het groen. Door de ‘ontstening’ van het plein ontstaat een ruimte die minder opwarmt op hete dagen, voldoende ruimte geeft aan regenwater om de grond in te trekken, ruimte biedt aan dieren en planten en uitnodigt tot vertoeven in een natuurrijke omgeving voor alle leeftijden.
Het ontwerp

Duurzaamheid, ecologie en landschapsontwerp

Waardenburg Ecology combineert in het ontwerp de kennis die het heeft op het gebied van duurzaamheid, ecologie en landschapsontwerp. Zo worden verschillende gradiënten aangebracht met gelaagde opbouw van beplanting, die interessant zijn voor dieren, planten en ook voor mensen. Een leuk voorbeeld van hergebruik is de molensteen die getransformeerd wordt tot insectenhotel.
Door de vergroening, het respecteren van zichtlijnen en de ronde vormen in het ontwerp komen de historische elementen beter tot hun recht. De openbare ruimte wordt het verbindende element in de verscheidenheid aan bouwstijlen rondom het plein.