Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Visualisatie biodiversiteit boerenbedrijf in Heusden

In opdracht van Alpeko, een biologisch boerenbedrijf in Heusden, hebben wij advies gegeven over ecologische maatregelen rondom het bedrijf. Daarnaast hebben we visualisaties gemaakt die gebruikt worden in het participatietraject met de omgeving. Ze geven een verbeelding van de geplande landschappelijke ingrepen.
Vijver impressie
Plasdras impressie
Erf impressie in vogelperspectief

Ecologische maatregelen rondom de boerderij

Rondom het boerenbedrijf zijn verschillende maatregelen toegepast om de biodiversiteit te bevorderen. Zo zijn er natuurvriendelijke plas-drasoevers, een poel en kruidenrijke randen langs weilanden aangelegd.

De belangrijkste opgave was het maken van visualisaties van het boerenerf met de toekomstige situatie. Dit is onder andere gedaan aan de hand van een handgeschetste tekening met een vogelvluchtimpressie van de omgeving. De andere schetsen geven een beeld van de waterpoel voor het boerenbedrijf en hoe de doorsnede van een natuurvriendelijke oever eruit ziet.

Deze impressies zullen onder andere worden gebruikt in communicatie naar de omgeving. Hierdoor wordt het inzichtelijk waar de maatregelen op het erf worden getroffen en wat de impact hiervan is op de omgeving.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?