Biodiversity
Monitoring and surveys

Vogelgriep onder grote sterns

Waardenburg Ecology onderzoekt sinds 2009 grote sterns. Met drones, camera’s en dataloggers volgen wij jaarlijks een groot aantal kolonies in Nederland en Groot-Brittannië. Dit doen wij in het kader van projecten zoals de monitoring van de Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte, de ontwikkelingen van offshore windparken in Europa en het onderzoek naar het wel en wee van kustbroedvogels in het algemeen.

Aviaire influenza

Het broedseizoen van grote sterns in 2022 verliep catastrofaal. Na één van de grootste uitbraken van vogelgriep in wilde en gehouden vogels afgelopen winter in Europa, werden ook kolonievogels gedurende het broedseizoen getroffen door hoogpathogeen aviaire influenza van het type H5N1 (zie eerder verschenen artikel). Dit betrof onder meer kroeskoppelikanen in Griekenland en jan-van-genten en grote jagers in Schotland.
Begin juni werden ook grote stern-kolonies in Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zeer hard geraakt, zo ook onze onderzoekkolonies. Onder de duizenden dode grote sterns bevonden zich vele tientallen vogels die wij de afgelopen jaren hebben geringd, en ook drie van de 24 vogels die we met GPS-loggers volgden.
Vogelgriep-deskundigen waarschuwen dat het niet uitgesloten kan worden dat ook de komende jaren het hoogpathogene vogelgriepvirus in Europa blijft circuleren en wederom vooral kolonievogels geraakt kunnen worden.

Kennis

Het is van groot belang om inzicht te krijgen in het verloop van deze vogelpandemie en de gevolgen voor de grote stern-populatie. Daarom stelt Waardenburg Ecology haar kennis over deze soort en de grote dataset met kleurringgegevens, opgebouwd met het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (België) en Deltamilieu Projecten, beschikbaar. Deze kennis en gegevens kunnen hopelijk helpen bij het voorkomen of beperken van toekomstige uitbraken onder grote sterns en andere kolonievogels.
Onze medewerkers zijn momenteel vertegenwoordigd in diverse (internationale) initiatieven en stuurgroepen om een gecoördineerde inventarisatie op te zetten van de sterfte in Europa. Het doel hiervan is om gedegen onderzoek naar de verspreiding van het virus in de verschillende landen vorm te geven en de uitwerking van de sterfte op de populatie te onderzoeken
Grote stern
Grote jager
Jan van gent