Biodiversity
Monitoring and surveys

Vogels en muziekfestivals

Muziekfestivals vinden vaak plaats tijdens het broedseizoen van vogels. Waardenburg Ecology voert inventarisaties uit om te voorkomen dat de broedende vogels worden verstoord.

Ecologische begeleiding

Wezenlijke verstoring van broedende vogels door een festival mag niet plaatsvinden. Waardenburg Ecology begeleidt sinds enige jaren het festival Awakenings in Houtrak, Haarlemmermeer. Het evenement met stevige techno-trillingen vond in 2022 plaats in april; een periode waarin veel soorten net gestart zijn met het voortplantingsseizoen.
Om verstoring van broedende vogels te voorkomen, is voorafgaand aan het evenement een broedvogelinventarisatie uitgevoerd.
muziekpodium op de achtergrond met daarvoor een onderzoeker van Waardenburg Ecolgy
Een van onze onderzoekers aan het werk tijdens festival Awakenings

Maatregelen

Vanwege de vele honden die dagelijks in het park loslopen en zwemmen zaten in het water en op de oevers van de plassen geen broedende vogels. Uit het onderzoek voorafgaand aan het festival bleek ook dat verstoringsgevoelige soorten, zoals roofvogels, spechten en uilen, niet in de struwelen naast het evenement broedden. Minder verstoringsgevoelige soorten, zoals kleine zangvogels, bevonden zich zodanig diep in het struweel dat zij beschermd worden door de beplanting. Aanvullend zijn voorafgaand aan het festival maatregelen genomen: hekken zorgden ervoor dat bezoekers de beplanting niet konden betreden.
Tijdens het evenement bleken alle vooraf aangetroffen soorten actief aanwezig in hun territoria. Er trad geen merkbare gedragsverandering op.

Door een combinatie van onderzoek en diverse onderbouwde voorzorgsmaatregelen is ook deze editie van Awakenings goed verlopen, voor mens en natuur.

Voor de andere festivals wordt dezelfde methodiek van ecologische begeleiding toegepast. Met preventieve maatregelen en cameraonderzoek worden ook effecten op dassen en kleine marterachtigen voorkomen.