Renewable energy
Monitoring and surveys

Windturbines stilzetten voor vogels met een 3D-vogelradar

In opdracht van Eneco ontwikkelt en monitort Waardenburg Ecology in een windpark op de Tweede Maasvlakte twee verschillende stilstandsvoorzieningen die worden aangestuurd met een 3D-vogelradar. De windturbines in dit windpark worden stilgezet als de radar veel meeuwen of trekvogels op rotorhoogte ziet vliegen.

Op de Maasvlakte bij Rotterdam broeden grote aantallen kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. Vooral in het najaar trekken ’s nachts ook veel zangvogels over op weg naar hun winter¬gebieden. Eneco laat door ons onderzoeken hoe ze in haar nieuwe windpark met 22 windturbines op de Tweede Maasvlakte het aantal slachtoffers onder de meeuwen en trekvogels zo effectief mogelijk kan beperken met behulp van een 3D-vogelradar.
de 3D vogelradar

3D-vogelradar

In samenwerking met Eneco, Rijkswaterstaat en Robin Radar Systems ontwikkelen wij een zogenoemde stilstandsvoorziening die wordt aangestuurd door een 3D-vogelradar. De radar telt het aantal vliegende vogels op rotorhoogte. Wanneer dit aantal een vooraf vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, stuurt de radar een signaal tot stilstand naar de windturbines die dan stil gaan staan totdat de kust weer veilig is.

Stilstandsvoorziening

Voor meeuwen worden met deze ‘radargestuurde’ techniek individuele windturbines stilgezet wanneer er veel vliegbewegingen op risicohoogte worden gemeten. Voor trekvogels, die vooral ’s nachts veel talrijker en meer verspreid over het hele windpark kunnen vliegen, worden alle 22 windturbines tegelijk stilgezet. De komende jaren verfijnen we deze stilstandsvoorziening en meten we hoe effectief die is door gelijktijdig het aantal slachtoffers in het windpark te tellen.