Renewable energy
Monitoring and surveys

Onderzoek naar effecten van hoogspanningslijnen

Overal ter wereld leiden hoogspanningslijnen tot de elektrocutie van vogels. Op hun reis door Europa of naar Afrika komen trekvogels jaarlijks veel verschillende hoogspanningslijnen tegen. Waardenburg Ecology heeft in een internationaal onderzoek de effecten van deze hoogspanningslijnen in kaart gebracht.

In een omvangrijk internationaal project voor de UNEP (UN Environment Programme) zijn voor landen binnen Europa, Afrika en een groot deel van Azië de effecten van hoogspanningslijnen op trekvogels in kaart gebracht. Het was een samenwerking van Waardenburg Ecology met de gerenommeerde partners Endangered Wildlife Trust (Zuid-Afrika), Boere Conservation Consultancy (Nederland) en STRIX Ambiente e Inovação (Portugal).

Internationaal kennisdocument

Deze opdracht resulteerde in twee rapporten die sindsdien veel worden geciteerd. Het ene rapport geeft een overzicht van de kennis over de negatieve effecten die trekvogels ondervinden van hoogspanningslijnen. Een tweede rapport bevat een set handvatten hoe deze negatieve effecten te voorkomen of te mitigeren.

Monitoring markeringen

Een belangrijke richtlijn is het mitigeren van aanvaringen door het plaatsen van opvallende markeringen in de draden. Waardenburg Ecology heeft jarenlange ervaring met de monitoring van de effectiviteit van deze markeringen via langlopende onderzoeksprojecten.
Zo monitoren wij, in opdracht van TenneT, de slachtoffers onder twee nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen Delft en Beverwijk. In Flevoland onderzoeken we, in opdracht van TenneT en het ministerie van LNV, de effectiviteit van twee typen draadmarkeringen. De resultaten dragen bij aan betere kennis over de vogelsoorten die ten slachtoffer vallen (en wanneer) en over de effectiviteit van de markeringen. Dit moet resulteren in advies op welke delen van het hoogspanningsnet die markeringen idealiter moeten worden aangebracht.