Zoetwatersystemen
Innovatie
Monitoring and surveys

Onderwaterzuiger

Wat in 2017 begon met een waterpomp op een geknutselde pvc-buis, is inmiddels doorontwikkeld tot een standaardapparaat voor het bemonsteren van complexe onderwaterstructuren: de macrozoö-benthoszuiger. Waardenburg Ecology past dit apparaat breed toe. Bijvoorbeeld voor het bemonsteren van (rivier)hout voor macrofaunaonderzoek en het gericht zoeken naar zeldzame soorten.

Vrijwel al onze rivieren en watersystemen zijn gekanaliseerd en vastgelegd door middel van kribben en/of stenen oevers. Daardoor heeft de waterkolom een weinig gevarieerde structuur, terwijl veel waterorganismen gebaat zijn bij meer natuurlijke variaties en structuren in het water. Denk aan zand- en grindbanken als paaigebied voor vissen of de aanwezigheid van dood hout in rivieren als schuil- en leefgebied voor macrofauna en vissen.

Hout terug in de rivier

De afgelopen jaren is er gelukkig extra aandacht besteed aan het terugbrengen van natuurlijke variaties in de rivieren en watersystemen. Goed nieuws voor de biodiversiteit. Rijkwaterstaat brengt hout terug in de rivieren door bomen te verankeren in nevengeulen.
Macrozoöbenthoszuiger in werking

Een innovatieve methode

De grillige vormen van bomen en takken zijn moeilijk te bemonsteren met een standaard macrofaunanet-techniek. Wij hebben daarom de macrozoöbenthoszuiger ontwikkeld, met een kleine zuigmond. Ook diepe locaties zijn met deze zuiger goed te bereiken. Rijkswaterstaat schrijft de macrozoöbenthoszuiger inmiddels voor in een standaard bemonsteringsmethode.

Het apparaat werkt als een stofzuiger: organismen worden als het ware ‘opgezogen’ uit hun habitat en verzameld. Duikend en snorkelend bemonsteren wij volledige bomen onder water. Of we speuren diepe zandbodems af, op zoek naar de zeldzame rivierrombout en rivierprik.