06-12-2022

Wordt waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis?

… dat was de centrale vraag tijdens het symposium dat door WSP, Waardenburg Ecology en WB de Ruimte werd georganiseerd ter afsluiting van de vruchtbare en goede samenwerking in het programma De Groene Motor. Binnen dit programma hebben de drie partijen de afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij werkten zij nauw samen met mensen van het Hoogheemraadschap.

Met Esther van der Voort als enthousiaste dagvoorzitter was het een sprankelende middag met een afwisselend programma. Verschillende pitchers deelden hun kennis, ervaring en zorgen rond de achterblijvende waterkwaliteit. Wat als we de doelen niet gaan halen in 2027? Een korte impressie:
Wiebe Borren (Natuurmonumenten): Natuur
... benadrukte hoe slecht de waterkwaliteit er in Nederland voor staat. Het doelbereik is in Nederland minder dan 1%.
Wiebe schetste ook inspirerende voorbeelden van succesvolle maatregelen die genomen kunnen worden. Belangrijk daarbij is de schaal en de integraliteit van de aanpak.
Jos Geradts (WB de Ruimte) & Jos Spier (Waardenburg Ecology): Water
… hebben allebei keihard meegewerkt aan De Groene Motor en schetsten een beeld van de inspirerende samenwerking tussen WSP, WB de Ruimte, Waardenburg Ecology én het Hoogheemraadschap Delfland. “Samen hebben we alles op alles gezet om maatregelen uit te voeren die ons in de goede richting brengen.” Hierbij is goede samenwerking tussen alle betrokkenen basis ingrediënt nummer 1, waar de Groene Motor het bewijs van is.
Gertjan Zwolsman (Dunea): Drinkwater
… vertelde dat Nederland vaak onterecht wordt beschreven als het afvoerputje van Nederland, wat deels waar is voor de Rijn, maar zeker niet voor de Maas. Nederland levert daar een aanzienlijke bijdrage aan de verontreiniging van het rivierwater met allerlei stoffen (o.a. afkomstig van medicijnen, cosmetica, industrie en landbouw). Wordt het water al schoner? “Nee, en alles wijst erop dat de opgave juist toeneemt” is het eerlijke en confronterende antwoord.
Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht): Juridisch aspect
… legde uit wat de juridische kant van het verhaal is. Wat betekent de resultaatsverplichting? Wat als we de waterkwaliteitsdoelen in 2027 niet halen? Vergunningen voor tal van projecten kunnen in de knel komen. Er bestaan echter ook ontsnappingsroutes zoals termijnverlenging (alleen als de positieve effecten van de maatregelen later intreden) en doelverlaging (alleen onder zéér specifieke omstandigheden mogelijk zoals natuurlijke hoge achtergrondzaken), maar dit vergt nog nader onderzoek en maatregelen die politiekgezien impopulair zijn, lijken onvermijdelijk.

De olifant in de kamer

Daarna was het tijd voor de waaghalzen om hun meegenomen slootwater (dat door de klimaatdichters ter plekke gefilterd was!) te proeven. De vraag was: Vertrouw jij de waterkwaliteit uit jouw buurt zonder geavanceerde filtertechnieken toe te passen?Na deze pitches was de olifant in de kamer voor iedereen duidelijk zichtbaar. Hij tetterde “Waterkwaliteit, doe er samen wat aan!”. Klimaatdichters Suzanne Leendert en Janine Caalders droegen in dit kader hun toepasselijke gedicht voor.

Het einde van de middag werd ingeluid met eenaangrijpend gedicht van Suzanne over de rol van gezonde watersystemen voor mens en natuur. Ze herinnerde ons eraan hoeveel van onze positieve herinneringen met waterkwaliteit te maken hebben. De dag werd afgesloten met een borrel, want stof tot napraten, dat was er!