24-05-2023

Analist Mariene Ecologie medior/senior (32-40 uur p/w)

Deze vacature is helaas vervuld. Kijk op onze vacaturepagina voor onze actuele vacatures.

De komende jaren staat er veel te gebeuren in de Nederlandse wateren, denk hierbij aan thema’s als verdroging, zeespiegelstijging en de aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee. Belangrijk hierbij is het monitoren van de natuurwaarden; al die veranderingen hebben namelijk ook hun invloed binnen onze ecosystemen. Onderdeel hiervan is het dierlijk leven in en op de zeebodem, dat een grote voedselbron vormt voor diverse vogels en vissen.

Daarnaast zijn deze kleine diertjes belangrijke indicatoren voor de algehele kwaliteit van onze delta-wateren, Waddenzee en Noordzee. Het op naam brengen van deze macrozoöbenthos en de verspreiding hiervan, zijn belangrijke onderdelen van onze werkzaamheden als mariene analisten.
Pseudopolydora
Acrocnida brachiata, Doggersbank
Actiniaria