26-10-2022

Vacature bij Natuur en Landschap

Projectleider/Adviseur Ecologie en Natuurwetgeving

Medior/senior adviseur/projectleider ecologie en natuurwetgeving

Natuur is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij ruimtelijke projecten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van de bescherming van soorten en gebieden steeds groter. Gedegen ecologisch onderzoek en advies is nodig om procedures voorspoedig te laten verlopen en kansen voor natuur zo goed mogelijk te benutten. Ons team Natuur en Landschap zet zich hier dagelijks voor in.

Functieomschrijving
Als adviseur vervul je een inhoudelijke rol bij ecologische vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Natuurwetgeving vormt hierbij het kader. In je rol als adviseur vertaal je je ecologische kennis naar realistische en klantvriendelijke adviezen. Het gaat hierbij om advies op het gebied van soortenbescherming als gebiedenbescherming: natuurtoetsen, nader veldonderzoek, ontheffingsaanvragen en (natuurinclusieve) maatregelen. Voorbeelden van projecten waarin wij adviseren over natuurwetgeving zijn dijkversterkingen, verduurzaming van woningen, duurzame energie-ontwikkeling, waterwinning en natuurontwikkeling.
Daarnaast zijn we voor een aantal gemeenten huisadviseur binnen lopende raamovereenkomsten. Onze opdrachtgevers zijn divers. We adviseren het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers. Deze functie vraagt om een ondernemende, proactieve en klantgerichte instelling. In deze medior/senior functie pak je ook de meer complexe vraagstukken op, zoals ecologische beoordelingen ten aanzien van stikstofdepositie. Je signaleert nieuwe marktkansen, weet deze te creëren en te benutten. Je stelt offertes op, maakt plannen van aanpak en rapportages en onderhoudt contacten met de klant. Je stuurt collega’s aan en draagt er zorg voor dat projecten binnen de gestelde tijdsplanning, financiële kaders en kwaliteitseisen uitgevoerd worden. Je hebt hierbij een rol in de opleiding van junior collega’s in het vak.

Wat vragen wij?
Een afgeronde studie Ecologie/Bos- en Natuurbeheer of aanverwante studie op HBO- of WO-niveau.
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in natuurwetgeving, onderdelen gebieden- en soortenbescherming. Ervaring met ecologische beoordelingen van stikstofeffecten en beoordelingen voor vergunning- en ontheffingsaanvragen is een pré.
  • Talent voor schrijven.
  • Een ondernemende, proactieve en klantgerichte instelling.
  • Organisatorisch sterk en gestructureerd kunnen werken, ook onder tijdsdruk.

Wat wij bieden
  • Een collegiale werksfeer in een team van ecologen en landschapsontwerpers/landschapsarchitecten.
  • Een zelfstandige en afwisselende baan.
  • Ruimte voor richting geven aan eigen werk, innovatie en ontwikkeling van kennis.
  • Een goede marktconforme salariëring.

Waardenburg Ecology is een handelsnaam van Bureau Waardenburg BV. Wat ons kenmerkt is een grote betrokkenheid bij het werk dat we doen; we vinden het leuk en belangrijk. Wat we gemeen hebben is hart voor de natuur en de drive om daar meerwaarde aan te geven. Vanuit hun passie zijn collega’s altijd graag bereid kennis te delen. We hebben alle ecologische specialismen in huis; samen doen we het werk. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen alle teams. We zijn een familiebedrijf met een platte organisatie, waarbij collega’s elkaar goed kennen. Collega’s zoeken elkaar op bij de koffie, voor een gezamenlijke lunch(wandeling) of sportieve activiteiten. Dit geeft een prettig thuisgevoel op het werk. We hebben kaders waarbinnen we werken, maar niet te strak. Er zijn veel mogelijkheden om eigen sturing aan je werk te geven: een goed idee krijgt altijd een kans. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en helpen je met in- of externe opleidingen.

Nadere informatie
Informatie over deze functies is te verkrijgen bij mevrouw F. van Vliet (f.van.vliet@buwa.nl), teamleider van de sector Natuur en Landschap.

Hoe te solliciteren
Wij hebben deze vacature breed ingestoken omdat we flexibel zijn in de invulling ervan. Laat ons uiterlijk 15 december weten wat je motiveert en voeg een actueel CV bij. Stuur je motivatiebrief en CV naar het e-mailadres l.r.van.dijk@buwa.nl met als onderwerp “t.a.v. Fleur van Vliet: sollicitatie xxx* op vacature Medior/senior adviseur/projectleider ecologie en natuurwetgeving. *Vul je naam en plaats in.