05-09-2022

Zeldzame beekoeverlibel

Zeldzame beekoeverlibel duikt op in de Viaanse Polders

Soorten in natuurparels

Waardenburg Ecology inventariseert dit jaar in opdracht van Stichting Het Utrechts Landschap o.a. de insecten, amfibieën en vogels in de Viaanse Polders & Waarden. Met deze gegevens worden natuurwaarden bepaald, populaties van kenmerkende en kwetsbare soorten in kaart gebracht en kan er rekening worden gehouden bij de uitvoering van het beheer.

De deels-toegankelijke gebieden bestaan uit prachtige hooilanden en worden afgewisseld met grienden en populierenbossen. We stonden oog in oog met een bunzing en een ringslang, troffen de merkwaardige weverboktor aan en we vingen kamsalamanders. De heikikkers hopten tussen de orchideeën door en we werden toegezongen door rugstreeppadden. Vogels als kleine bonte specht, matkop en ijsvogel broeden nog in deze natuurparels.

Ook vonden we zestig soorten dagvlinders, sprinkhanen en libellen waaronder bijzondere soorten als koninginnenpage, moerassprinkhaan en bruine korenbout. De absolute kers op de taart was een uitgekleurd mannetje beekoeverlibel (zie foto). Deze kwel-indicator is vooral bekend uit het (zuid)oosten van ons land en was in de ruime omgeving nog niet bekend. Hopelijk weet deze soort zich verder te vestigen in de omgeving!
Beekoeverlibel (man), Groene Kade, Bolgarijen, 2022
Foto: Frank Derriks, Waardenburg Ecology