CO2-prestatieladder

Bedrijfsvoering verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder

Wij blijven onze bedrijfsvoering verduurzamen om de CO2-uitstoot verder terug te dringen aan de hand van de CO2-prestatieladder.
Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Inzicht, reductie, transparantie en participatie

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie).

Energiemanagement actieplan (EMAP)

Energiemanagement actieplan (EMAP) 2021 – 2027

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Bekijk hier onze organisatiepagina op de SKAO-website