Datamanagement
Innovatie
Data management

Artificial Intelligence

Ook binnen de ecologische sector vindt artificial intelligence (AI) geleidelijk zijn weg. Waardenburg Ecology ziet de grote voordelen van AI en investeert graag in deze vernuftige technologieën. Ze helpen ons bij het verzamelen, verwerken en analyseren van complexe datasets. Maar bovenal maakt het ons toekomstbestendig.

In de dagelijkse praktijk maken wij steeds meer gebruik van intelligente technologie zoals sensoren, slimme camera’s, radarsystemen en drones. Daarmee verzamelen we automatisch steeds grotere hoeveelheden data. De omvang en complexiteit van deze datasets vragen om een slimme benadering. Het gebruik van AI helpt ons op een efficiënte manier analyses uit te voeren die anders onmogelijk waren. Dit creëert veel nieuwe mogelijkheden.

Deep learning & object detection

Zo maken deep learning-modellen het mogelijk om 24 uur per dag glasaal te tellen. In dit project zwemmen de passerende glasaaltjes langs een camera en worden door een model automatisch gedetecteerd en geteld.
Met object detection is het mogelijk om broedvogels vanaf dronebeelden te onderscheiden en te tellen. Op deze manier kunnen we het aantal broedparen in broedkolonies op een efficiënte en betrouwbare manier inschatten.

Machine learning

Andere voorbeelden van ontwikkelingen in het gebruik van AI zijn het analyseren van de 3D-radardata met machine learning en de inzet van slimme beeldanalyses voor cameravallen. AI vindt steeds meer zijn weg binnen ons werk en Waardenburg Ecology zit er bovenop!