Wet- en regelgeving
Laws and regulations

De Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet bundelt diverse bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, waaronder de Wet natuurbescherming. Wij hebben ons goed voorbereid op de Omgevingswet, zodat wij onze opdrachtgevers adequaat kunnen begeleiden en adviseren.

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten met als doel minder regels, meer samenhang en meer overzicht te creëren. De Wet natuurbescherming (soort- en gebiedsbescherming) wordt volledig opgenomen in de Omgevingswet. Hoewel er met name in de procedures veel is verandert, zijn er ook enkele inhoudelijke vernieuwingen. De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat er een specifieke zorgplicht voor planten, dieren en Natura 2000-gebieden gaat gelden. Die zorgplicht kan vereisen dat er extra maatregelen genomen moeten worden (ten opzichte van de gebruikelijke maatregelen) om effecten op natuur te verzachten of te compenseren.

Cursusdag Omgevingswet

Op 11 september 2023 hebben de medewerkers van Waardenburg Ecology een cursusdag over de Omgevingswet gevolgd, gegeven door Sander Hunink (Natuurinclusief). De cursusdag was een groot succes en gaf ons een goede voorbereiding op het werken met de Omgevingswet. De komende tijd informeren we ons verder zodat wij u goed kunnen adviseren over de Omgevingswet.