Data management

Statistiek

Door onze grote verscheidenheid aan onderzoeken met afwisselende methodes, genereren wij enorme hoeveelheden data. Ecologische data zijn vaak complex en moeten geïnterpreteerd worden voordat ze betekenis krijgen. Statistiek is onontbeerlijk om antwoorden te destilleren uit complexe datasets. In onze projecten is statistiek onmisbaar en wij hebben dat in de vingers!

Met de antwoorden die statistieken ons geven, kunnen verbanden en onzekerheden gekwantificeerd worden. Bij Waardenburg Ecology hebben we de kennis en kunde in huis voor robuuste statistiek en modellering.

Statistische modellen

Trendanalyses, het bepalen van het effect van verstoring op aantallen vogels, de ontwikkeling van schelpdierbanken door de jaren heen of het bepalen van de relatie tussen habitatbeschikbaarheid en de abundantie van een soort: dit is allemaal mogelijk door het toepassen van statistische modellen.

Mathematische modellen

Voor het voorspellen van het effect van ingrepen in het landschap gebruiken we mathematische modellen. Hiermee kunnen complexe natuurlijke systemen beter begrepen worden. Denk aan ruimtelijke effecten van opstuwing of profielaanpassing van beken. Maar ook het inschatten van het effect van verhoogde sterfte (bijvoorbeeld door afschot of aanvaringen met windmolens) op vogelpopulaties.

Kortom, statistiek is een zeer belangrijk onderwerp en centraal verankerd binnen ons werk!