‘Alles binnen Waardenburg Ecology wordt met enthousiasme gedaan'

Dirk Spruijt,
Onderzoeker-analist Aquatische Ecologie

Ik had in het derde jaar van mijn studie Toegepaste Biologie al stage gelopen bij (toen nog) Bureau Waardenburg en dat was goed bevallen: het type projecten, de collegialiteit, het innovatieve karakter. Dit sloot allemaal aan bij de manier waarop ik vanuit mijn studie gewend was om te werken. Voor mij dan ook genoeg redenen om na mijn afstuderen een open sollicitatie te sturen.

Wat voor werk doe je precies?

De eerste 3,5 jaar van mijn tijd bij Waardenburg Ecology deed ik voornamelijk viswerk: visstandmonitoring op rivieren en in uiterwaarden door middel van elektro- of zegenvissen. Maar ook macrofaunabemonsteringen, zowel marien als zoet. Veel veldwerk; dat vond ik heel leuk. Toen besloot ik dat ik meer van de wereld wilde zien. Ik kreeg een jaar onbetaald verlof en ben gaan reizen door Australië. Na dat jaar was ik nog niet klaar met het land en besloot ik mijn baan bij Waardenburg Ecology op te zeggen om verder te reizen.

Bij thuiskomst had ik eerst een andere baan, maar mijn passie lag toch meer in het ecologisch onderzoek en ik mocht weer terugkomen bij Waardenburg Ecology. Nu ben ik breder inzetbaar in het werkveld van Aquatische Ecologie, ik doe bijvoorbeeld meer amfibieonderzoek en ik ben begonnen met het uitvoeren van quickscans. In deze werkvelden loop ik mee met de meer ervaren collega’s waarbij ik steeds meer zelf doe.
Dirk aan het werk met oeverplantenbakken

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik vind het erg leuk om breed inzetbaar te zijn. Ik doe allerlei soorten werk binnen de aquatisch ecologie, van bijvoorbeeld vis- en amfibiemonitoring tot dropcamonderzoek. Daarnaast verbreed ik mijn ecologisch kennis door het uitvoeren van quickscans waar allerlei soortgroepen aan bod komen. In het begin leek dat veel, maar ik raak er steeds meer mee vertrouwd.

Verder vind ik het fijn om meerdere trajecten te hebben. Naast het bestaande werk dat ik doe, zit ik ook in een leertraject voor amfibieonderzoek en het uitvoeren van quickscans. Dat wilde ik graag. Tijdens de resultaat & ontwikkelingsgesprekken die ik regelmatig voer met mijn leidinggevende, heb ik dit aangegeven. Samen hebben we een plan hiervoor gemaakt. Ik ben heel blij dat die ruimte er is.

Wat vind je het leukst aan werken bij Waardenburg Ecology?

Doen wat ik het liefste doe: buiten bezig zijn met de natuur en mijn steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid, ecologie en natuurherstel. Binnen Waardenburg Ecology is veel flexibiliteit, binnen de afspraken kun je je werk inrichten zoals je het graag wilt. Ook de collegialiteit vind ik prettig, je kunt alles aan iedereen vragen. We zijn een toegankelijke organisatie, waardoor iedereen makkelijk bij elkaar binnenloopt en je veel informatie krijgt.

Wat is typisch Waardenburg Ecology?

Door de omvang van de organisatie kunnen we kleine dingen doen, maar ook hele grote projecten waarin je veel ziet en leert. Alles wordt met evenveel enthousiasme en kunde gedaan.

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die overwegen om te solliciteren bij Waardenburg Ecology?

Ben je op zoek naar een bedrijf met uitdagingen, leuke collega’s en toffe projecten, solliciteer bij Waardenburg Ecology!