‘Ik kan zelf de inhoud van mijn werk vormgeven’

Ruben Fijn,
Teamleider Vogelecologie

Mijn liefde voor vogels is begonnen op de basisschool met vogels kijken, samen met mijn vader en oom. Ook las ik veel boeken over met name zeevogels en maakte ik op de pier bij IJmuiden kennis met diverse Nederlandse zeevogelsoorten.
Toen ik na mijn studie Biologie bij -toen nog- Bureau Waardenburg kwam werken, voelde ik me dan ook direct thuis bij de hechte, fanatieke club vogelecologen. Het was de tijd waarin de zenders in opkomst waren. Ik had daar tijdens mijn studie veel mee gedaan en vond dat een spannend werkveld. Ik had echt het gevoel ‘hier kan ik verder komen, dingen ontdekken en zelf vormgeven hoe en wat ik wil bestuderen’. Nog steeds is die hoge mate van zelfontplooiing typisch voor Waardenburg Ecology.

Kun je vertellen wat je precies doet?

Als teamleider Vogelecologie moet ik ervoor zorgen dat de 12 mensen in mijn team zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, op een fijn tempo en in een prettige sfeer. Daarnaast ben ik projectleider voor verschillende vogelecologieprojecten. Voorbeelden van projecten die ik onder mijn hoede heb, zijn vliegtuig- en boottellingen van zeevogels op de Nederlandse Noordzee en het volgen van individuele vogels met behulp van verschillende trackingtechnieken.
Ruben aan het werk op Anrarctica

Wat vind je het leukst aan je werk?

Het begeleiden van een proces van A t/m Z: van het vaststellen van een probleem, waarbij je actief meedenkt met de opdrachtgever, tot het oplossen ervan of het inzichtelijk maken van de achtergronden van een probleem. Daarnaast ben je letterlijk een schakel in het beschermen van de natuur in ons kleine, drukke land. Met de resultaten en adviezen die je geeft, wordt daadwerkelijk iets gedaan door beleidsmakers bij de overheid en in het bedrijfsleven. Die maatschappelijke relevantie in mijn werk vind ik heel prettig.

Wat maakt werken bij Waardenburg Ecology speciaal?

De korte lijnen, het snelle schakelen met collega’s en de mogelijkheden voor innovatie en eigen initiatief. Door de grootte van de organisatie en de kwaliteit van werken van collega’s kunnen we inhoudelijk interessant en uitdagend werk doen. Je doet een project nooit alleen, we zijn continu met elkaar in gesprek over hoe dingen anders of beter kunnen. En er is veel kennis: of je nu op vakantie naar het Zwarte Woud gaat of een mug in je kamer doodslaat, er is altijd wel een collega die je iets over dat gebied of die soort kan vertellen. Ook de zeggenschap over de manier waarop je je werk inricht, vind ik typisch voor Waardenburg Ecology. Je kunt echt een plan uitstippelen voor jezelf en dat bereiken.

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die willen werken bij Waardenburg Ecology?

Als je werkt voor Waardenburg Ecology ben je actief bezig met de groene ruimte in Nederland en kies je voor een organisatie waar dingen goed geregeld zijn en waar het gezellig is.