Publicaties

Windparken en aanvaringen

december 2022 - Astrid Potiek is mede-auteur van het manuscript over impact assessment van offshore windparken, waarin de effecten van aanvaringen en habitatverlies beschreven worden en hoe dat op populatieniveau kan worden beoordeeld.
Artikel ScienceDirect

Vogelgriep grote sterns

december 2022 - Artikel over massale sterfte onder grote sterns door de vogelgriep, met collega Job de Jong als mede-auteur.
Lees artikel