Floor Driessen MSc
Onderzoeker-adviseur Aquatische Ecologie
Biodiversity
Monitoring and surveys

Locatie Culemborg

Specialism

Mariene ecologie, professioneel duiker, benthosonderzoek