ing. Lieuwe Anema
Onderzoeker-adviseur Geografische Informatiesytemen (GIS)
Biodiversity
Data management

Locatie Culemborg

Specialism

Beheerplannen, vleermuizen, ArcGIS