drs. Martien Meijer
Directeur
Biodiversity
Monitoring and surveys

Specialism

Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM), raamcontracten, personeelszaken. Projectinhoudelijk: hardsubstraat levensgemeenschappen getijdenzone, visonderzoek, beheerplannen