Ruben Fijn MSc
Teamleider Vogelecologie
Biodiversity
Monitoring and surveys

Locatie Culemborg

Specialism

Onderzoek kust- en zeevogels, zeezoogdieren