15-11-2022

symposium-waterkwaliteit-2022

De KRW-doelen in Nederland hebben bij waterbeheerders veel aandacht. Er is al heel veel gedaan en bereikt, maar is het genoeg? En wat gebeurt er als we de KRW-doelen niet halen? Wat betekent dit voor onze natuur en economie? Tijd om deze "roze olifant" serieus te nemen. Waardenburg Ecology organiseert samen met WSP en WB de Ruimte op 25 november van 14:00 uur tot 17:00 uur het symposium “Wordt waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis?” om hierover van gedachten te wisselen.

KRW-doelen

We gaan de KRW-doelen voor 2027 niet halen en uitstel is niet meer mogelijk.
Wat gaat dit betekenen? Wat zijn de consequenties? Wat hebben we al bereikt, en wat kunnen we nog doen?
Ter afsluiting van onze vijfjarige samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland aan “De Groene Motor”, een programma gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in Delfland, organiseren we een symposium over
de roze olifant in Nederland: de KRW-doelen worden niet gehaald in 2027!
De middag wordt ingevuld door pitches van inspirerende sprekers die een toelichting geven vanuit de natuur, het juridische aspect, het drinkwater, het waterbeheer, en wat we allemaal al gedaan hebben aan maatregelen. Het wordt geen middag om achterover te leunen, want met de prikkelende dagvoorzitter Esther van der Voort gaan we juist in gesprek met de sprekers en met elkaar. We beschouwen het glas als halfleeg én als halfvol, met
zelfs een heuse waterproeverij om van de verschillende perspectieven te proeven.
Een inspirerende middag met vakgenoten van waterschappen, provincies, gemeenten, de Rijksoverheid, onderzoeksinstituten en de advieswereld.
Aanmelden? klik hier