Data management

Inwinning data

Naast de ouderwetse menselijke zintuigen zetten we technische hulpmiddelen in om sneller, met meer detail of in grotere volumes gegevens te verzamelen. Niet alleen in het veld, maar ook in onze hydrobiologische laboratoria en het eDNA-lab. Waardenburg Ecology besteedt veel zorg aan het inwinproces; we monitoren voortdurend de kwaliteit en efficiëntie van dit proces en verbeteren het waar mogelijk.

Afhankelijk van het type veldwerk zetten wij bijvoorbeeld apps in. Voor veel projecten kunnen we uitstekend uit de voeten met het ArcGIS-platform en Field Maps van Esri. Soms kiezen we voor specialistische apps van derden; het voordeel daarvan is dat ze vaak goed aansluiten op landelijke standaarden.

Apps en sonar in eigen beheer

Voor invoer, beheer en opslag van waarnemingen in onze laboratoria gebruiken we maatwerkapplicaties die onze manier van werken zo goed mogelijk ondersteunen. Doordat we deze applicaties zelf ontwikkelen en beheren, kunnen we snel inspelen op veranderingen in het werkveld. Voor aardobservatie zetten we sonar en drones in om respectievelijk kostenefficiënt en in hoge resolutie gegevens te verzamelen.

Automatische systemen

Systemen die autonoom en 24/7 gegevens verzamelen, zijn ideaal voor monitoring op een incourante plaats en tijd. Zoals radar voor het registeren van vliegbewegingen van vogels of akoestische apparatuur voor het monitoren van vleermuizen.
Doordat de systemen meestal aangesloten zijn op het internet kunnen we op afstand de werking in de gaten houden en worden de verzamelde gegevens automatisch naar kantoor verstuurd.
Ook het gebruik van bijvoorbeeld automatische cameravallen bij wildviaducten is algemeen bekend, maar de technische mogelijkheden om gegevens te verzamelen en te registeren zijn echt enorm!