Data management

Verwerking gegevens

Gegevensverzameling staat bij Waardenburg Ecology niet op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om de informatie die in de gegevens besloten ligt. Onze professionals zijn als geen ander in staat gegevens op waarde te schatten en te analyseren. We gebruiken een veelheid aan tools, die we inzetten afhankelijk van gegevenstype en onderzoeksvraag.

Met meer dan 1.000 projecten per jaar wordt er heel wat data verzameld door onze mensen. Veel van deze data vormen de basis van nadere analyses en interpretatie, iets wat op verscheidene manieren uitgevoerd kan worden.

Scripts en GIS

Voor ingewikkelder en vaak terugkerende analyses leggen we de stappen vast in scripts. Op die manier is het proces inzichtelijk en reproduceerbaar. Keuzes en aannames kunnen in het script worden gedocumenteerd en daarmee is het werk ook overdraagbaar.

Geografische Informatie Systemen (GIS)-software is onmisbaar bij het analyseren van ruimtelijke relaties en het overzichtelijk presenteren van resultaten op kaarten. Wij werken met de laatste generatie GIS-tools en houden de technische ontwikkelen nauwlettend in de gaten om de organisatie adequaat te ondersteunen.

Remote sensing & AI

Voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat doen we al jarenlang habitat-, vegetatie- en geomorfologische karteringen op basis van luchtfoto’s. Deze ervaring gebruiken we ook in andere projecten om automatische classificaties op waarde te schatten. Artificial intelligence (AI) helpt ons daarnaast bij de analyse van de alsmaar groter wordende stroom gegevens die we verzamelen met drones, radar, slimme camera's etc.