Bemonstering met de Macrozoöbenthoszuiger door Udo van Dongen