Climate change

Blue carbon

Blue carbon is de term die gebruikt wordt voor het vastleggen van CO2 in kust- en zeegebieden. In oceanen circuleert maar liefst 83% van de globale koolstofcyclus; blue carbon is daarmee een belangrijke opslag van atmosferische CO2. In het klimaatakkoord staat blue carbon genoemd als mogelijke maatregel voor het beschermen en vergroten van de koolstofvoorraad.

Opslag van CO2 vindt vooral plaats in mariene kustecosystemen, zoals kwelders, mangrovebossen, zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken. De sedimentatie van organisch materiaal (planten en/of algen) zorgt voor zeer langdurige vastlegging van CO2. Diezelfde kustsystemen staan helaas ook onder druk door menselijk handelen.

Vastleggen van CO2

Waardenburg Ecology helpt bij het beschermen en herstellen van deze kustsystemen en het daarmee opnieuw langdurig vastleggen van blue carbon. Wij onderzoeken samen met universiteiten de mogelijkheden van vastlegging in bijvoorbeeld de Nederlandse kwelders. Ook adviseren we overheden en NGO’s over de kansen voor ecosysteemherstel en wat dat betekent in termen van CO2-opslag.

Advies en voorlichting

Niet iedereen is op de hoogte van het principe van blue carbon. Kennis uitwisselen is belangrijk. Wij adviseren bedrijven hoe zij hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen door te investeren in natuurherstel. Ook geven we voorlichting en organiseren we colleges en workshops voor allerhande doelgroepen.