Climate change

Klimaatadaptieve openbare ruimte & stad

We staan met z’n allen voor de opgave om onze leefomgeving aan klimaatverandering aan te passen. Met een analyse van de stad of het landschap brengen we het systeem in beeld. Daar volgt een advies uit voor maatregelen om bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast of droogte tegen te gaan.

Veel gebiedsfuncties gaan prima samen met klimaatadaptatie. Het is belangrijk om de juiste maatregel op de juiste plek toe te passen. Dit gaat makkelijker als er al een ingreep plaats gaat vinden; dan liften deze klimaatadaptieve maatregelen als het ware mee met de overige plannen. Andersom kan ook; klimaatmaatregelen kunnen de reden zijn om een omgeving aan te pakken.

Bij de basis beginnen

Met een grondige analyse van de stad of het landschap brengen we het systeem in beeld. Dat vormt de basis voor de keuze voor de juiste plek en vorm. Gecombineerd met de huidige of gewenste gebruikseisen komen we tot een ontwerp of advies voor maatregelen om bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast of droogte tegen te gaan.

In samenhang

De ontwerpers van Waardenburg Ecology tonen graag hoe we tot een klimaatvriendelijke ruimte komen en hoe die eruit gaat zien. Het gaat dan over structuren (zoals wadi’s) en elementen (zoals bomen of groene gevels). We zoomen steeds meer in van een bredere omgeving naar een concrete plek. Hierbij wordt elke maatregel in samenhang met de omgeving uitgewerkt.
Wensen en zorgen uit de samenleving structureren we en we buigen ze op een positieve, inspirerende manier om naar kansen voor klimaatadaptatie en combineren deze met andere gebruiksmogelijkheden.