Wildlife-friendly design

Groenblauwe structuur

Elk gebied heeft een groenblauwe structuur nodig. Die geeft verkoeling, vangt water op en vormt de ‘snelweg’ van de natuur. Hoe ziet dat eruit en hoe krijg je het voor elkaar? Waardenburg Ecology adviseert over een passende vorm en maat voor groen en water in elk gebied. Ook bieden we concrete maatregelen voor de uitvoering.

Om klimaatextremen op te vangen, heb je de veerkracht van een robuuste groenblauwe structuur nodig. De natuurwaarde van deze structuur gaat omhoog als je aansluit bij natuurgebieden in de omgeving. Het juiste beheer zorgt voor verdere versterking van een waardevolle structuur.

Het grotere plaatje

Als je de knelpunten weet op het gebied van klimaatverandering, kan je nadenken over een oplossing. Dat kan een groenblauwe structuur zijn. Vergeet niet dat een groenblauwe structuur zich moet verhouden tot haar omgeving en de cultuurhistorisch waardevolle patronen. De structuur mag niet zorgen voor overlast. Wij letten op dat grotere plaatje.

Pragmatische combinatie

We combineren het beste van twee werelden op een pragmatische manier. Enerzijds de landschapsarchitectuur, die gebruik maakt van de bekende lagenbenadering en die duidelijkheid en beeldkwaliteit creëert. Anderzijds de specialistische kennis van de natuur, zodat kansen voor het groenblauwe netwerk zichtbaar worden. Van kleine gebieden tot hele regio’s; wij adviseren graag om de groenblauwe structuur te verbeteren.