Wildlife-friendly design

Van inspiratiedocument tot toolbox

We leven in een informatietijdperk waarin we worden geconfronteerd met complexe onderwerpen als klimaatverandering, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. Het is van essentieel belang om deze materie op een begrijpelijke manier te kunnen overbrengen aan een breed publiek. Het gebruik van heldere, beeldende en informatieve elementen, zoals infographics en toolboxen, kan hierbij helpen.

We zijn met onze uitgebreide ecologische kennis binnen Waardenburg Ecology dé partij om de ecologische eisen en wensen te vertalen naar ruimtelijke maatregelen. Omdat natuurmaatregelen en maatregelen voor klimaatadaptatie vaak goed te verenigen zijn, is het mogelijk beide belangen te dienen.

Inspiratiedocument

Een inspiratiedocument vertelt het verhaal van de plek, de opgave en/of het landschap en geeft vervolgens een systematiek (een visie) om tot verbetering te komen. Op een beeldende manier lichten we toe welke maatregelen kunnen leiden tot een verbeterde situatie. Er ligt dan geen plan maar een houvast voor ingrepen die bij projecten in de toekomst meegenomen kunnen worden.
Infographic tbv kansen om biodiversiteit te versterken
Voorbeeld van informatiebladen mbt soorten
Uitsnede van een procedurekaart

Van 3D-animaties tot toolbox

Informatiebladen geven overzichtelijk weer wat nodig of wenselijk is. Denk hierbij aan een informatieblad over verticaal groen, natuurinclusief bouwen of een specifieke doelsoort (soort die representatief is voor een habitat). Met behulp van foto’s, 3D-animaties, infographics of visuals maken we de materie toegankelijk. Dit kan een deel uitmaken van een rapportage, waarin een uitgebreidere toelichting staat voor wie daar behoefte aan heeft.

Een toolbox is bijvoorbeeld een verzameling ontwerpingrepen of maatregelen die je kan nemen in bepaalde omstandigheden en met bepaalde doelen. Zo’n toolbox kan ontwerpers of andere betrokkenen helpen om bepaalde maatregelen in te brengen in projecten op specifieke locaties. Het is daarnaast een visueel aantrekkelijk document met kenmerken van de maatregel of ingreep. Te denken valt aan een toolbox natuurinclusief ontwerp of klimaatadaptatie.
Pagina uit een interactief rapport