Wildlife-friendly design

Landschappelijke inpassing (energie) infrastructuur

Nederland ligt vol met infrastructuur. Wegen, spoorlijnen, dijken en kanalen, maar ook de sterk groeiende (duurzame) energie-infrastructuur. Over het algemeen vinden omwonenden deze objecten niet mooi; ze verstoren het karakteristieke landschap en zijn een barrière voor de natuur. De landschapsontwerpers en -architecten van Waardenburg Ecology ontwerpen een passende landschappelijke inbedding van dit soort noodzakelijke objecten.

Stap één is het in beeld brengen van het karakteristieke landschap, zodat iedereen weet waarover we het hebben. Een landschapsplan is de tweede stap. Daarmee bouwen we voort op de karakteristiek van de omgeving. Soms is het wenselijk om een geheel nieuw karakter toe te voegen, maar vaak kunnen we bouwstenen definiëren die goed aansluiten bij het bestaande landschap.

Landschapselementen

Wat volgt is een spel van landschapselementen ten opzichte van de positie van de waarnemer. Een zichtlijnenstudie kan behulpzaam zijn. Soms volstaat een smalle rand rondom het object en een andere keer vraagt zorgvuldige inpassing juist ook om ingrepen verderop in het landschap. Compenserende maatregelen voor water en natuur nemen we doorgaans op in het plan.

Participatief proces

We verrijken het plan door te praten met betrokken in de omgeving. We nemen eventuele zorgen serieus en praten over de mogelijkheden. Vaak leidt dat tot meer acceptatie en draagvlak. Het is mooi om te zien dat de verbeteringen voor natuur, die soms een drijvende kracht in het plan zijn, regelmatig een kwaliteitsverbetering opleveren voor het hele gebied.