Wildlife-friendly design

Landschapsecologische systeemanalyse (LESA)

De landschapsecologische systeemanalyse is een methodiek om te ontdekken hoe een gebied is ontstaan en hoe het functioneert. De analyse maakt duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen om het landschap(systeem) te versterken.

Waardenburg Ecology helpt opdrachtgevers met een LESA inzicht te geven in de opbouw en het functioneren van het landschap. Het is belangrijk om op een systeemgerichte denkwijze naar oplossingen te zoeken voor verschillende vraagstukken, zoals verdroging, vermesting en verzuring. De hydrologie en de bodem zijn hierbij leidend in de LESA.

Elementen landschapsecologie

Binnen een LESA wordt de samenhang tussen de verschillende elementen in de landschapsecologie onderzocht: historie, topografie, landgebruik, reliëf, hydrologie, geologie, geomorfologie, bodem, flora en fauna. En uiteraard de menselijke invloeden hierop. Zo wordt een heel systeem in kaart gebracht.

Kansen en knelpunten

Deze analyse leidt veelal tot een kansen- en knelpuntenanalyse van het desbetreffende gebied waarin de ecohydrologie centraal staat. Op basis hiervan worden aanbevelingen gegeven om bijvoorbeeld het gebied klimaatrobuuster in te richten.
Lees hier over een project met LESA