Wildlife-friendly design

Landschapsontwerp

Een verandering in het landschap kan komen door gewijzigd gebruik, de toevoeging van een nieuw element of een andere kijk op de omgeving. Een landschapsontwerp helpt bij het inzichtelijk maken van de verandering. De missie van Waardenburg Ecology is het leveren van een integraal ontwerp van een landschap met een prettige beleving waarbij klimaatvriendelijkheid en biodiversiteit belangrijk zijn.

De basis van elk toekomstbestendig ontwerp is de ondergrond; het functioneren van de bodem en het watersysteem. We kijken daarbij vanzelfsprekend naar de relaties met de omgeving van het plangebied.

Het gewenste resultaat

Op basis van het systeem van de ondergrond brengen we de potenties voor het gebruik door de mens en flora en fauna in beeld. We analyseren het huidige gebruik en de nieuwe functie of wensen geven we een logische plek. Een landschapsontwerp is een integraal ontwerp; we combineren zoveel mogelijk functies. We bouwen op deze manier aan een nieuw verhaal voor het landschap: flexibel voor toekomstige veranderingen, veerkrachtig, doelmatig en mooi. Zo zijn wij bijvoorbeeld betrokken bij het ontwerp van het eerste windpark op zee waarin de ecologie centraal staat. Onze kennis wordt hierbij gebruikt om tot een florerend ecosysteem te komen, met zo min mogelijk impact op zeezoogdieren, vogels en vleermuizen, én ter bevordering van een bruisende onderwaterwereld.
Lees hier meer over het eerste ecologische windpark op zee; Ecowende

Participatie

Om tot een geslaagd ontwerp te komen, werken we nauw samen met de betrokkenen in het gebied. We maken graag gebruik van lokale kennis en zijn benieuwd naar de meningen van de betrokkenen. We bouwen gezamenlijk aan een plan dat uiteindelijk van iedereen is. Het is de toekomst voor de plaatselijke bevolking, flora en fauna. We zorgen voor een goed inzichtelijk ontwerp met plattegronden, profielen, visualisaties en beknopte teksten.